Тест по Английски език

ТЕСТОВЕ  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level_answers.asp

http://www.testsbg.com/testmelang.php

http://acad.vfu.bg/quiz/

http://www.languagesystems.com/wptest/

email